СДРУЖЕНИЕ „БУЛТИШ-ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ БИЗНЕСМЕНИ“

БУЛТИШ е дружество с нестопанса цел, което е регистрирано на 10.08.2000г. с решение №8757 на Пловдивски Окръжен съд.

Сдружението възниква по естествен път на принципа на доброволността и е породено от необходимостта да се подпомогнат бизнесмените в осъществяване на своята дейност на Територията на Р.България и Р.Турция. В него членуват фирми на български и турски бизнесмени.

Основните цели на  БУЛТИШ са развиване на дейност в социалната сфера  и сферата на икономиката, образованието, културата и изкуството, организиране на срещи, конференции и събития с цел създаване на стабилни бизнес връзки между българските и турските бизнесмени. Една от основните цели на дружеството е и подпомагане организирането на курсове и установяване на контакти с български и турски бизнесмени, които с изграждането на производствени мощности в България ще осигурят нови работни места и ще допринесат за намаляване на безработицата в страната.

БУЛТИШ е сдружение, което спомага за организиране на събрания, конференции, срещи и други инициативи в сферата на икономиката,образованието и културата, с което допринася за заздравяване на приятелството и сътрудничеството между народите на България и Турция. Дружеството подпомага контактите между членуващите в дружеството фирми.

Цялата дейност на БУЛТИШ е насочена към развитие на човешките ценности при спазване на Конституцията  и законите на Република България.

На 08.06.2000г. в гр. Пловдив е проведено Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „ БУЛТИШ-дружество на български и турски бизнесмени. В дружеството членуват 37 фирми.Приет е Устав. Определен е размера на встъпителния и членския внос. Избрани са и ръководни органи: Управителен, Дисциплинарен и Контролен Съвети.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

- Извършва маркетингови проучвания, изготвя анализи и оценки за развитие на бизнеса на членовете си и техни партньори.
- Провежда и организира участието на членовете си в симпозиуми, семинари, конференции и подобни за разжитие на икономическото и външноикономическото сътрудничество между Република България и Република Турция.
- Набиране и разпостраняване на бизнес - оферти от страната за чужбина и обратното.

 

Log in

create an account