Управителен съвет

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет могат да бъдат физически лица избрани измежду постоянните членове, респективно – техните законни представители. Юридическите лица, които са членове на сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Управителният съвет се свиква най-малко три пъти годишно от Председателя и се ръководи от него.
Управителният съвет има следните основни функции :
   

 • Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него;
     
 • Приема годишни финансови и организационни отчети;
     
 • Предлага за одобрение на Общото събрание отчет за дейността си, проект за програма и проект за бюджет;
     
 • Приема правилници за дейността на Камарата;
     
 • Определя размера на членския внос;
     
 • Разпорежда се с имуществото на сдружението;
     
 • Приема членове и прекратява членство в сдружението;
     
 • Изпълнява други функции, предоставени му от Общото събрание от настоящият Устав и от Закона

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2021 ГОДИНА

1.КЕМАЛ КАРАМАН - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.ДОНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

3.АЛТАН КАСЕР

4.ИВАН ПЕТКОВ ВИЧКОВ

5.ЙОРДАНКА АПОСТОЛОВА КЛЯШЕВА

6.КРИСТИАНО ДАВИДЕ ГАЕТАНО

7.ШАХАП АКТАШ

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2019-2021 ГОДИНА

1.ДОНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.РАФАТ ЯКУБ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

3.АЛТАН КЕСЕР

4.КИНА ЯНАКИЕВА

5.ШАХАП АКТАШ

6.ВЕСЕЛА БУКИКОВА

7.ВАСЪФ БИЛГИНЕР

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2017-2019 ГОДИНА

 1. АЛТАН КЕСЕР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ДОНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
 3. КИНА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА – ЧЛЕН
 4. ХЮСЕИН БОЗКУРТ – ЧЛЕН
 5. КАРАМАН КЕРИМ – ЧЛЕН
 6. ХРИСТИНА ЕМИЛОВА БОТЕВА – ЧЛЕН
 7. МИХАИЛ ИВАНОВ БОГДАНОВ – ЧЛЕН

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 2017-2019 ГОДИНА

 1. ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА БУКИКОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ВАСЪФ ЕМРЕ БИЛГИНЕР – ЧЛЕН
 3. МУРАД РАХМИЕВ САЛИМОВ - ЧЛЕН

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 2015-2017 ГОДИНА

 • Донка Ангелова Колева - Председател
 • Васъф Емре Билгинер - Зам. Председател
 • Членове:
 • Алтан Кесер
 • Шахап Акташ
 • Хюсеин Бозкурт
 • Захари Алипиев
 • Васил Пиронков
 • Контролен съвет:
 • Стефан Малецов
 • Весела Букикова
 • Байър Зафер

Log in

create an account