БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ПО ВЕЛИКДЕН

В навечерието на ВЕЛИКДЕН  от БУЛТИШ по традиция се срещнахме с хора в затруднено положение и предоставихме хранителни продукти. Посетихме Център за временно настаняване на ул."Мортагон", Приют Пловдив и възрастни и самотни жители от кв. "Тракия" и "Изгрев". Изказваме благодарност на г-н Октай Шериф от Дирекция " Социална политика " на Община Пловдив за съдействието.

Log in

create an account