първа редовна среща за 2020г.

Проведохме първата си редовна среща за 2020г. Запознахме се с предстоящи събития и свършената работа до момента.
Приехме новия ни член - г-н Иван Вичков , представляващ " Рила 1 " ЕAД

Log in

create an account