Първа работна среща за 2020 г.

Проведохме първата си работна среща за 2020 г. Обсъдихме предстоящи събития, които ще организираме. Запознахме се със свършената работа. Приехме нов член - г-н Иван Вичков представляващ "Рила 1" ЕООД.

Log in

create an account