RUMELI , 2019

 

В гр. Бурса се проведе Туристически форум RUMELI, 2019. Участие взеха 85 туроператорски фирми от Балканите. От България участваха 16 фирми. "Кошукавак туризъм " и "Про тревъл" са представителите от БУЛТИШ.

Форума премина при много добра организация от страна на домакините. Туроператорите имаха възможност да се запознаят с туристическите забележителности на Бурса и околностите.

Адмирации за  организаторите.

Пожелаваме чрез това начинание към Бурса да се насочат много туристи от всички Балкански страни.

Log in

create an account