Посещение в Генерално Консулство на РТурция в Пловдив

По покана на Г-н Ергани- Генерален Консул и Г-н Мехмет Али Ердем- Търговски Аташе в Генерално Консулство на РТурция в Пловдив представители от УС на Сдружение "БУЛТИШ-дружество на български и турски бизнесмени" се проведе приятелска среща. Обсъдихме направеното до момента, програмата за работа и набелязахме действия, които ще допринесат до издигане на престижа на Сдружението.

Log in

create an account