Посещение в Търговска банка Д АД Пловдив

Днес , заедно с Г-н Мехмет Али Ердем - Търговски аташе към Генерално Консулство на РТурция посетихме Централния офис на Търговска банка Д АД Пловдив.

Бяхме посрещнати от  г-жа Таня Костадинова - Директор и Г-жа Севил Черкезова- Ръководител отдел "Чуждестранни клиенти" от София.

Търговска банка Д АД е собственост на турския бизнесмен Фуат Гьовен. Дейността си в България банката осъществява чрез 53 клона.

В банковия клон, който посетихме има служител говорещ турски език и еврит.

Разговаряхме за продуктите на банката. Обсъдихме идеи  за тяхната популяризация  чрез презентации пред членове и приятели на БУЛТИШ.

Log in

create an account