Среща в Промишлена камара в гр. Анкара

С гостоприемните домакини от Промишлената камара в Анкара. На двустранната среща разменихме информация за  дейността на двете организации.

Log in

create an account