НОВИЗ АД

55 bulevard "Ruski, Plovdiv 4000, Bulgaria
0884-275-66

Gallery

Описание

НОВИЗ АД – член-основател на БУЛТИШ, повече от 25 години  успешен бизнес и подкрепа на духовността. Диверсифицирана фирмена структура, съставена от различни направления с обща бизнес култура и стратегия:

ИМПОРТ, ПРОДАЖБА И РЕЕКСПОРТ НА ПОЛИМЕРИ: HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, АBS,  добавки за пластмасовата индустрия и др.

ПРОИЗВОДСТВО на трислойни фолиа и полиетиленови опаковки с и без флексопечат: торби за многократно използване, пликове, чували,  в т. ч. и компостируеми,  пликове и чували на стек и на ролка.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на beauty и спа-оборудване (солариуми, спа-капсули, медико-козметична апаратура, професионална козметика),  хотелско оборудване, термопомпи. Бранд портфолиото включва: Sybaritic, Hapro, Health Company, Elits, Soleo, Body Health, Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  и др.

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – разработка и реализация на строителни обекти.

НОВИЗ-ХОТЕЛ - четиризвезден бизнес хотел в центъра на Пловдив.

ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ООД  -  фасилити мениджмънт.

ИНТЕРКОНТАКТ ООД  - международни делови прояви, посещения на панаири и изложби в Турция и други страни, PR, бизнес семинари. 

NOVIZ Inc. – Member-founder of BULTIS, more than 25 years successful business and support of cultural heritage and arts. Divers company structure, made up of different business activities with a common strategy:

IMPORT, sale and re-export of polymers: HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS, АBS, additives for the plastic industry, etc.

PRODUCTION of three-layer films and polyethylene packages with and without flexographic printing: reusable bags, garbage bags, including compostable ones, bags and garbage bags stacked up and in rolls.

AUTHORIZED IMPORTER of Beauty and SPA equipment (tanning beds, SPA capsules, medical-cosmetic equipment, professional cosmetics), hotel equipment, heating pumps. Brand portfolio: Sybaritic, Hapro, Health Company, Eliits,  Soleo, Body Health, Valera, Johnson, Dimplex, Dr. Grandel  and others.

BUILDING ENTERPRENEURSHIP– construction, sales, and lease of property.

NOVIZ HOTEL – a four-star business hotel located in the central part of Plovdiv.

BUSINESS CENTER PLOVDIV LTD – facility  management.

INTERCONTACT LTD. – international business events, visits to fairs and exhibitions in Turkey and other countries, PR, business seminars.

Map Location

Map Directions
55 bulevard "Ruski, Plovdiv 4000, Bulgaria
office@noviz.com
0884-275-66

Log in

create an account